Yönetim

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü 
 Bölüm Başkanı  Dr. Öğretim Üyesi Ersin BURNAZ  ersinburnaz@trabzon.edu.tr  0462 455 4854
 Bölüm Başkan Yardımcısı   Öğr. Gör. Aylin OFLUOĞLU  aylinofluoglu@trabzon.edu.tr  0462 455 4853