Akademik Personel

Dr. Öğretim Üyesi Ersin BURNAZ     ----- Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Aylin OFLUOĞLU              ----- Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Sema GÜZELCİK
Öğr. Gör. Dr. Yaşar ŞAHİN